Upp till 15 Procon-terminaler kan anslutas via nätverk (TCP/IP) till Procon. Dessa terminaler kan användas som In-/Utmatningsterminaler, övervakningsterminaler eller parallella Procon datorer. Support finns för PLC-systemen Telemecanique, Siemens, Mitsubishi och SATT Control. Mycket enkel anpassning för andra PLC-system. 300 bad/stationer. 60 transportörer. Standard, sido, transfer, tömning mm. Procon har en unik funktion för flödeskontroll som kontrollerar flödet i en eller flera sektioner i anläggningen för att erhålla optimal produktion. Egna villkorsfunktioner för att kunna avancerat styra olika flöden i anläggningen.   Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB