Färg- och bildindikeringar för olika typ av gods, omkörning etc. för snabb överskådlighet. Buffert med köer för obehandlat och behandlat gods samt för arbetsorder. Operatören kan godtyckligt flytta ordningen i köerna för omprioritering av produktionen. Olika typer av gods kan ha olika prioritet i buffertkön. Köerna kan också ha full optimering aktiverad för maximerat flöde i linen. Simulering med batchhantering för att återskapa avancerade produktionsfall. Procon följer manuell körningen och flyttar/återställer allt gods/recept. Dynamisk ändring av språk i hela programmet. Svenska, Norska, Danska, Finska, Engelska, Tyska och Franska finns tillgängligt. Olika uppsättningsparametrar kan definieras för två olika språk för att service av anläggning kan göras i önskat språk. Via ett enkelt översättningssystem är det mycket enkelt att lägga till nya språk. Alla menyer i systemet kan skrivas ut på papper eller till fil (text och Excel).   Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB