Kundregister och upp till 10 olika kundarbetsorder per varubärare.   Dataloggfunktion för att logga temperaturregulatorer, mätdata, likriktare och doseringar. 25 olika tidkanaler med 20 omslagstider per kanal. Dessa kanaler kan  användas för att styra temperaturregulatorer, flödet i anläggning mm. 500 Knappar /Status för att minska antalet drift och manuellknappar på elskåp mm.   Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB