Procon har nu försetts med en korsreferenslista för stations nummer. Detta innebär stora förenklingar när nya stationer skall tillföras till en befintlig anläggning. Ritnings underlag, recept och all annan dokumentation kan bibehållas utan ändringar. (Version 6.1.311) Procon har nu fått en avancerad process analys verktyg. Verktyget möjliggör avancerad efteranalys av artiklars processgång. (Version 6.1.311) Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB  Procon har nu fått en avancerad buffert kö optimering och blockering. Funktionen ger ökad produktionskapacitet. (Version 6.1.401) Procon har nu fått möjligheter till notisar för varje station. (Version 6.1.404)