Procon är ett avancerat styrsystems program för alla typer av ytbehandling anläggningar. Det är ett uppsättningsbart öppet system.   Simulering för att få fram maximal produktions kapacitet för en ytbehandlingsprocess. Programmeringsuppdrag.  Vi arbetar framför allt i programspråken Delphi och C++ men kan även utföra uppdrag i andra språk. Vår specialinrikning är realtidsapplikationer. Vi har utvecklat ett program bibliotek CDTL för automatiskt fält- positionering i menyer tillsammans med processynkronisering. . Produkter & Tjänster  Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB