Processtatistik som visar processgången för godset, alla tider, spänningar, strömmar, temperaturer etc, i alla bad för ett gods. Både börvärden och verkliga värden i stationerna visas. Eventuella avvikelser indikeras med färger mm. Statistiken visar även nuvarande tid i station, tid sedan inmatning, alarm gränser, speciella händelser mm. Rapportgenerator för att hitta olika händelser i linen. Tider, temperaturer mm. Nyckeltal för produktionsstatistik. Tillgänglighet och utnyttjandegrad. Produktionsstatistik för antal producerade artiklar, antal omkörningar, antal felkörningar,  pålastningstider,  avlastningstider, olika stopptider i anläggningen mm.   Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB