10 vågdoseringsutrustningar kopplade till Procon via PLC:n. 100 Likriktare i olika bad/stationer kan styras. Likriktaren styrs helt av artikelbaserat recept. Likriktarna kan vara av olika typer och fabrikat. Bland annat kan pulslikriktare hanteras. 150 doseringspumpar som godtyckligt kopplas till olika stationer. Många olika doseringsprinciper Ah/Varubärare/Utfällning mm. Olika typer av larm för analys, påfyllning. 150 temperaturregulatorer, PLC eller externa. Olika typer av larm för varje regulator bl.a. temperaturlarm och gradientlarm. 150 olika mätsignaler. Spänning, ström, pH mm.   Hem Föreg. Nästa Slut © Turntech AB