Hem Föreg. Nästa Slut Process gången för olika artiklar/detaljer definieras fritt i olika unika Recept. Recept och statistik finns lagrade i en databas. Procon innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Procon kan köras i simuleringsläge  utan PLC-system anslutet. Procon hanterar dynamiskt ändring av språk. Med Teamviewer och nätverk via internet erhålles distanssupport. © Turntech AB  Procon är ett Windows baserat styrsystem. Alla typer av anläggningar använder samma Procon program. Nya program versioner är bakåtkompatibla. Procon är ett uppsättningsbart  öppet styrsystem till vilket olika typer av hårdvara för styrning och övervakning kopplas. Flera Procon datorer (In/Ut matningsterminaler, Rapport eller kontroll datorer) kan kopplas samman för utbyte av information på nätverket. Procon PCn får omgivningsstatus och ger order till anläggningens styrsystems PLC som utför och kvitterar styrorder.